yazilimweb tasarim
אקסודוס / גלריה אורלי דביר

אקסודוס / גלריה אורלי דביר

אקסודוס / גלריה אורלי דביר


קרולינה קרפטי


מיקי עמית


ההזמנה לתערוכה

06/04/2017 עד ה-19/04/2017

"אקסודוס" תערוכה קבוצתית המציגה ביטוי יצירתי לנושאים הקשורים במושגים, כמו: יציאה, מעברים, נדודים, שינויים, החלפה, בריחה, בחירות חדשות, וכל זאת בהיבט יצירתי פרטי, אישי, ובהתייחסות לאירועים היסטוריים. שלושים ואחד אמנים משתתפים בתערוכה ייחודית זו.  
אוצרת התערוכה: רחל זיו                                         
 

מיקום – גלריה אורלי דביר

רח' הנמל יפו 32/5 , יפו-תל אביב

זמנים – 06/04/2017 עד ה-19/04/2017

פתיחת התערוכה – 06/04/2017, שעה – 19:00

Leave a Reply

Scroll To Top